Lagi Video Presentation

The Ephemeral Machine is part of the LAGI Competion video presenation

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=bXkywv5tJHA[/embedyt]